<div align="center"> <h1>Spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego</h1> <h3>Wszystko o awansie zawodowym na nauczyciela dyplomowanego WSO, Projekty Oceny Dorobku, Prace, Scenariusze, Przypadki, Analizy wszystko co potrzebne aby uzyskac stopien nauczyciela dyplomowanego</h3> <p>Awans Zawodowy, Dyplomowany, WSO, Mianowany, Projekt oceny dorobku, Analiza Przypadkow, Scenariusze, Prace, Ankiety, Projekty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://o-awans" rel="nofollow">http://o-awans</a></p> </div>